จองห้องพัก

สำรองห้องพัก
  office. 038 – 638022
  คุณติ๊ก. 081 – 8628381  (8.00- 21.00 น.)
  คุณยุ้ย. 081 – 0979044  (8.00- 20.00 น.)
  Website. : www.chuenwarin.net
  E -mail. :  chuenwarin@gmail.com

โอนเงินที่
  บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
  ชื่อบัญชี นางเอื้องฟ้า สังข์สุวรรณ
  เลขที่บัญชี. 223-1-19050-8

หมายเหตุ
-ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในรีสอร์ต
-ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในบริเวณบ้าน ( นอกจากปิ้งย่างริมทะเล )